forex trading logo

Кто на сайте

Сейчас 9 гостей онлайн

Статистика

Пользователи : 7100
Статьи : 335
Ссылки : 6
Просмотры материалов : 182571

 

 

http://teplovod.dp.ua

Фильтры воды

Водонагреватели

Насосы

Газовые котлы

Газовые колонки

Home Освіта мовою закону
Перелік нормативно-правових актів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.12.2012 10:15

 

ПЕРЕЛІК

ГОЛОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Закони України

 

1. Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. № 1060-ХІІ

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

 

2. Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998р. № 103/98-ВР

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=103%2F98-%E2%F0

 

3. Закон України « Про професійний розвиток працівників» від 12.01. 2012 р. № 4312-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

4. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998р. N 137/98-ВР

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80

Укази Президента України

 

1. Указ Президента України від 08.05.1996р. № 322/96 "Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322%2F96

 

2. Указ Президента України від 17.04.2002р. № 347/2002 "Про Національну доктрину розвитку освіти"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=347%2F2002

 

3. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні" від 18.09.2004р. № 1102/2004

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1102%2f2004

 

4. Указ Президента України від 28.12.2004р. № 1562/2004 "Про про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів серед учнів ПТНЗ"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1561%2f2004

 

5.Указ Президента України від 16.12.2011р. № 1163/2011 «Про питання щодо                               забезпечення реалізації прав дітей в Україні»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1163/2011

 

6.Указ президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

 

7.Указ Президента України від 12.03.2012р № 187/2012 «Про Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/187/2012

8. Указ Президента України від 24.03.2012р. № 212/2012 «Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/212/2012

Постанови Кабінету Міністрів України

 

1. Постанова КМУ від 05.04.94р. № 228 „Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=228-94-%EF

 

2. Постанова КМУ від 12.02.1996р. № 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=200-96-%D0%BF

 

3. Постанов КМУ а від 14.04.1997р.  № 346 "Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів..."

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=346-97-%EF

 

4. Постанова КМУ від 04.11.1993р.  № 909 "Про затвердження закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад робота на яких дає право на пенсію за вислугу років"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=909-93-%D0%BF

 

5. Постанова КМУ від 5 серпня 1998р. № 1240 « Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад » із змінами Постанови КМУ від 27 серпня 2010 р. № 783.

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1240-98-%D0%BF

 

6. Постанова КМУ від 14.06.2000р. № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=963-2000-%EF

 

7. Постанова КМУ від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1222-2000-%D0%BF

 

8. Постанова КМУ від 29.08.2003р. № 1380 "Про ліцензування освітніх послуг" (із змінами 13.03.06 №329)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1380-2003-%D0%BF

 

9. Постанова КМУ від 08.06.2005р. №436 "Про визначення розміру щорічних стипендій та грантів Президента України призерам і учасникам всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ та їх випускникам"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-2005-%EF

 

10. Розпорядження КМУ від 17.10.2007р. № 886-р « Про затвердження плану заходів, спрямованих на задоволення потреби ринку праці у кваліфікованих робітничих кадрах»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=886-2007-%F0

 

11. Розпорядження КМУ від 29.01.2009р. № 42-р « Питання управління окремими державними професійно-технічними навчальними закладами, підпорядкованими МОН»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=42-2009-%D1%80

 

12. Постанова КМУ від 27.08.2010 р. № 770 «Про внесення змін до порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=770-2010-%D0%BF

 

13. Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 784 «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=784-2010-%EF

 

 

14. Постанова КМУ від 27.08.2010р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів».

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF

 

15. Постанова КМУ від 13.04.2011р. № 495 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки».

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=495-2011-%EF

 

16. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 522 «Про затвердження Порядку видачі дозволів           на виконання робіт підвищеної небезпеки та на  експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF

 

17.Постанова КМУ від 26.11.2011р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF

 

18. Постанова КМУ від 14.12.2011р. № 1283 «Про затвердження Порядку

проведення моніторингу якості освіти»

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1283-2011-%D0%BF

 

 

19. Постанова КМУ від 03.05.2012р. № 353 «Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів»

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/353-2012-%D0%BF

 

Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

1. Міністерство освіти України Наказ від 15.04.93 N 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами та доповненнями.

http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1026.43.0

2. Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.08.2001р. № 615 "Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (із змінами 10.12.04 №811)

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0822-01

 

3. Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.12.2004р. № 903 "Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0044-05

 

4. Міністерство освіти і науки України Наказ від 04.07.2005р. № 396 „Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0754-05

 

5. Міністерство освіти і науки України Наказ від 02.08.2005р. № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0909-05

 

6. Міністерство освіти і науки України Наказ від 30.05.2006р. № 419 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах"

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0711-06

 

7. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.06.2006р. № 441 "Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України"

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0790-06

 

8. Міністерство освіти і науки України Наказ від 13.10.2010р. № 947 „Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ "

http://osvita.ua/legislation/proftech/9482

 

9. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.10.2010р. № 930 „Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників "

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1255-10

 

10. Міністерство освіти і науки України Наказ від 06.12.2010р. № 1204 «Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів»

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0114-11

 

 

11.Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 26.01.2011р. № 58 «Про затвердження Концепції літературної освіти»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/13508/

 

12. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 22.07.2011р № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання . перенавчання, перепідготовки або підвищення кваліфікації за робітничими професіями»

https://proftekhosvita.org.ua/uk/resources/category/normativne-zabezpechennya/

 

13.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 25.07.2011р.

№ 867 «Про призначення стипендій Президента України переможцям Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ 2011 році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/20815

 

14.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Наказ від 09.08. 2011р.

№ 946 «Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб , які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України у 2012 році»

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z1006-11

15. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Лист від 01.09.11 року №1/9-663 «Про здійснення прийому до професійно-технічних навчальних закладів за державним замовленням у 2011 році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/22397

16. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.09.2011р. № 1099 «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/

 

17.    Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.11.2011 р. № 1336 «Про затвердження критеріїв системи     рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів»

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1413-11

18. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 30.11.2011р. № 1593 «Про систему рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/26765/

19. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Лист від 01.02.2012р. № 1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали "Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах"

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/27214/

20. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.03.2012р. № 331 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів»

http://osvita.ua/legislation/proftech/29033/

21. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України, Міністерство соціальної політики Спільний наказ від 20.04.2012 р. № 488/225 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій»

http://osvita.ua/legislation/other/29034/

22.Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 26.04.2012р. № 522 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу»

 

http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-rozroblenn-doc99436.html

23. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 07.05.2012 р. № 547 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів професійно-технічних навчальних закладів у 2012 році»

http://osvita.ua/legislation/proftech/29330/

 

24. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Лист від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/

25. Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України Наказ від 22.05.2012р. № 612 « Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів, установ освіти і науки, молоді та спорту до роботи в новому 2012/2013 навчальному році та в осінньо-зимовий період»

http://osvita.ua/legislation/other/29697/

Розпорядження Дніпропетровської обласної державної адміністрації

1. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.01.2012 р. № Р-24/0/3-12 «Про створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей»

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/%28docweb%29/2379DF57FDC45714C2257997004DBB10?OpenDocument

2. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24.02.2012 р № Р-100/0/3-12 «Про реалізацію у Дніпропетровській області пілотного проекту Європейського Фонду Освіти “Покращення системи професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь і навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів”

http://www.adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/%28docweb%29/37EF9FFF64723A5CC22579B400605098?OpenDocument

Дніпропетровська обласна рада

Регіональні програми соціального розвитку

1. Обласна міжгалузева комплексна програма “Здоров’я нації” на 2002–2012 роки

http://oblrada.dp.ua/decisions/26/704

2. Регіональна цільова соціальна програма “Молодь Дніпропетровщини” на 2011–2021 роки

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/27/745

3. Програма розвитку освіти у Дніпропетровській області на 2009–2012 років

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/23/633

4. Програма оздоровлення та відпочинку дітей у Дніпропетровській області на 2009–2013 роки

http://www.oblrada.dp.ua/official-records/decisions/0/425

5. Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Дніпропетровській області на 2011–2015 роки

http://oblrada.dp.ua/official-records/decisions/20/537

 

Обновлено 22.12.2012 10:32